Kuvat ♥ 


 
  


 

 
 
 
 

 
 

 
 

HYVÄNOLONHOITOLA PARATIISI-TIETOSUOJASELOSTE

(voim.25.5.2018 eteenpäin)


1.Rekisterinpitäjä           Hyvänolonhoitola Paratiisi

                                      Mallaskatu 4,15140 LAHTI

                                      2486014-4

                                      040 5320606

                                      posti@paratiisihoitola.fi


2.Yhteyshenkilö              Sari Sjöblom


3.Rekisterin nimi             Hyvänolonhoitola Paratiisin asiakasrekisteri


4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

                                       Tietoja käytetään hoitolan asiakassuhteen

                                        hoitamiseksi ja asiakasturvallisuuden takaamiseksi.


5.Rekisterin tietosisältö    Rekisterissä on asiakkaan nimi ja yhteystiedot.

                                        Ihosairaudet ja muut terveystiedot tarvittaessa,joilla

                                        voi olla vaikutusta hoitomenetelmiin.

                                         Annetut hoidot


6.Säännönmukaiset tietolähteet

                                         Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään haastattelemalla.

                                          Tiedot tallennetaan asiakasrekisteriin.

                                          Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa kerääminen ja

                                           kirjaaminen,mutta koska haluan palvella mahdollisimman

                                           hyvin toivon että asiakas antaa yhteystietonsa käyttööni.


7.Tietojen luovutukset          Tietoja ei luovuteta eteenpäin


8.Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

                                          Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkpuolelle


9.Rekisterin suojauksen periaatteet

                                           Tietoihin on pääsy vain Hyvänolonhoitola

Paratiisin henkilökunnalla.

                                           Tietoja käsitellään lain vaatimalla huolellisuudella.

                                           Asiakastietoja säilytetään 2 vuotta,jonka jälkeen

                                            ne poistetaan asiakasrekisteristä.


10.Tarkastusoikeus             Asiakkaalla on oikeus tarkistaa omat tietonsa halutessaan.

                                           Tarkastusta koskeva pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisen

                                            käynnin yhteydessä Hyvänolonhoitola Paratiisissa.

                                            Tietoja pyytävän henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen

                                            antamista.Tarkistusoikeus toteutetaan viipymättä.


11.Oikeus vaatia tiedon korjaamista

                                              Asiakas voi esittää tiedon korjaamista koskevan

                                              pyynnön asiakaskäynnin yhteydessä.

                                              Henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarkistetaan

                                              ennen korjaamista.Tieto korjataan ilman aiheetonta

                                              viivästystä.Asiakkaallla on oikeus pyytää tietojensa

                                              välitöntä poistoa asiakkuuden päätyttyä.


12. Muut henkilötietojen käsittelyyn  liittyvät oikeudet

                                               Hyvänolonhoitola Paratiisi ei kerää eikä käytä tietoja

                                               markkinointi-tai mielipidetutkimuksiin


                                               

                            Hyvänolonhoitola Paratiisi Mallaskatu 4 15140 LAHTI 0405320606 posti@paratiisihoitola.fi